1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Hóa đơn điện tử
 6. Hóa đơn đã được CQT cấp mã nhưng trạng thái trên phần mềm vẫn là Chờ cấp mã thì làm thế nào?

Hóa đơn đã được CQT cấp mã nhưng trạng thái trên phần mềm vẫn là Chờ cấp mã thì làm thế nào?

1. Vấn đề

Hóa đơn đã phát hành trên AMIS nhưng trạng thái hóa đơn trên phần mềm vẫn là Chờ cấp mã.

Tuy nhiên, khi kiểm tra trên trang web Hóa đơn điện tử meinvoice.vn của MISA hoặc tra cứu trên trang web hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế thì thấy Số hóa đơn này đã được CQT cấp mã.

2. Giải pháp

 • Tại cột TT phát hành hóa đơn, với dòng của Hóa đơn đang bị trạng thái Chờ cấp mã, bạn nhấn mũi tên xoay tròn để cập nhật trạng thái phát hành hóa đơn mới nhất.

 • Sau đó kiểm tra lại: Trạng thái hóa đơn, Mã của CQT cấp,…

 • Nếu thực hiện theo cách trên vẫn chưa được, thì bạn mở Hóa đơn Chờ cấp mã đó lên \ nhấn Xóa bộ nhớ đệm và kiểm tra lại.

Lưu ý:

 • Nếu bạn muốn lọc ra ra nhiều Hóa đơn đang bị trạng thái Chờ cấp mã, thì thực hiện như sau: 
   • Tại cột TT phát hành hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên để xổ xuống
   • Chọn lọc loại là Chờ cấp mã \ nhấn Lọc

Cập nhật 02/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay