1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Hóa đơn điện tử
 6. Sau khi tạo dữ liệu kế toán năm mới, tôi muốn lập Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn năm trước thì làm thế nào?

Sau khi tạo dữ liệu kế toán năm mới, tôi muốn lập Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn năm trước thì làm thế nào?

Vấn đề

Sau khi tạo dữ liệu kế toán năm mới, khi lập Hóa đơn điều chỉnh, chọn hóa đơn cần điều chỉnh thì không lấy lên được hóa đơn của năm trước để điều chỉnh.

Giải pháp

Bước 1: Đăng nhập vào website meinvoice.vn bằng tài khoản kết nối của doanh nghiệp

Bước 2: Phát hành hóa đơn điều chỉnh

Vào menu Xử lý hóa đơn\Điều chỉnh hóa đơn\nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Xem thêm cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh tại đây

Bước 3: Hạch toán hóa đơn điều chỉnh trên phần mềm kế toán

Muốn quản lý chi tiết theo mặt hàng

1. Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Quản lý hóa đơn, mục
Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn
chọn Không\nhấn Cất

2. Hạch toán điều chỉnh

Hạch toán điều chỉnh tăng:

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng\Thêm chứng từ bán hàng\tích Lập kèm hóa đơn
 • Khai báo lại đầy đủ thông tin hóa đơn: hạch toán và điền tay số hóa đơn để kê khai thuế
 • Tab Hàng tiền Hạch toán: Nợ TK 131/Có TK 511: số tiền chênh lệch tăng thêm, chọn TK 33311, chọn % thuế bình thường
 • Nếu trường hợp có liên quan tới kho tăng số lượng cần xuất kho thêm thì tích thêm ô Kiêm phiếu xuất kho để chương trình tự sinh Phiếu xuất

Hạch toán điều chỉnh giảm:

Trường hợp 1: Lập Chứng từ Giảm giá hàng bán (trường hợp chỉ giảm giá trị, số lượng giữ nguyên)

Lập nhanh chứng từ giảm giá hàng bán từ hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại đây

 • Hạch toán: Nợ TK 511, TK5213,… / Có TK 131: số tiền chênh lệch giảm xuống
 • Cột % thuế suất GTGT: chọn thuế suất
 • Cột TK Thuế GTGT: chọn TK 33311
 • Tab Hoá đơn: khai báo đầy đủ các thông tin như: Mẫu số, Ký hiệu, Số hoá đơn, Ngày hoá đơn để kê khai thuế
 • Trường hợp có liên quan tới kho thì làm thêm Kiểm kê kho để điều chỉnh giảm số lượng, giá trị của hàng hóa trong kho. Xem hướng dẫn Kiểm kê kho tại đây

Trường hợp 2: Lập Chứng từ hàng bán trả lại (trường hợp giảm cả số lượng và giá trị hàng hóa)

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Trả lại hàng bán\ nhấn Thêm
 • Hạch toán: Nợ TK 511, TK5213,… / Có TK 131: số tiền chênh lệch giảm xuống
 • Cột % thuế suất GTGT: chọn thuế suất
 • Cột TK Thuế GTGT: chọn TK 33311
 • Tích Kiêm phiếu nhập kho để nhập lại hàng hóa và giảm giá vốn hàng bán.
 • Tab Hoá đơn: khai báo đầy đủ các thông tin như: Mẫu số, Ký hiệu, Số hoá đơn, Ngày hoá đơn để kê khai thuế

1. Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Quản lý hóa đơn, mục
Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn
chọn \nhấn Cất

Muốn quản lý tổng doanh thu, giá vốn (không cần chi tiết theo mặt hàng)

Hạch toán điều chỉnh tăng:

Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Thêm hạch toán:

 • Nợ TK 131/ Có TK 511: số tiền chênh lệch tăng thêm
 • Nợ TK 131/Có TK 33311: số tiền thuế chênh lệch tăng thêm
 • Tích vào Hạch toán gộp nhiều hóa đơn, nhấn vào Kê khai hóa đơn: khai báo đầy đủ các thông tin như: Loại thuế, Mẫu số, Ký hiệu, Số hoá đơn, Ngày hoá đơn để kê khai thuế
 • Trường hợp có liên quan tới Kho, cần điều chỉnh tăng giá trị hàng hoá trong kho thì làm Kiểm kê kho. Xem hướng dẫn kiểm kê kho tại đây

Hạch toán điều chỉnh giảm: 

Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán:

 • Nợ TK 511/ Có TK 131: số tiền chênh lệch giảm xuống
 • Nợ TK 33311/Có TK 131: số tiền thuế chênh lệch giảm xuống
 • Tích vào Hạch toán gộp nhiều hóa đơn, nhấn vào Kê khai hóa đơn: khai báo đầy đủ các thông tin như: Loại thuế, Mẫu số, Ký hiệu, Số hoá đơn, Ngày hoá đơn để kê khai thuế
 • Trường hợp có liên quan tới Kho, cần điều chỉnh tăng giá trị hàng hoá trong kho thì làm Kiểm kê kho. Xem hướng dẫn kiểm kê kho tại đây

 

 

Cập nhật 24/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay