1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Cuối năm tài chính, tôi có cần phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa không?
  1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Hóa đơn điện tử
  6. Cuối năm tài chính, tôi có cần phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa không?

Cuối năm tài chính, tôi có cần phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa không?

Thông tư 78/2021/TT-BTC mang lại nhiều thay đổi với việc sử dụng hoá đơn điện tử của người nộp thuế. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hoá đơn điện tử theo thông tư 78, nghị định 123 thì KHÔNG CẦN LẬP báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC 26.

Chỉ bắt buộc doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Quyết định số 1421/QĐ-BTC về chế độ báo cáo tại Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cập nhật 27/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay