1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Hóa đơn điện tử
 6. Một số câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử khi kết thúc năm 2023 dành cho khách hàng sử dụng phần mềm AMIS Kế toán

Một số câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử khi kết thúc năm 2023 dành cho khách hàng sử dụng phần mềm AMIS Kế toán

Phần 1: Ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn thay đổi khi bắt đầu năm 2024

Ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn thay đổi gì khi bắt đầu năm 2024?

Trả lời:
Khi bắt đầu năm 2024, phần mềm sẽ tự động cập nhật Ký hiệu của hóa đơn thành ký hiệu năm 2024 và đánh lại số hóa đơn với thứ tự là số 1 cho hóa đơn đầu tiên của năm 2024 tương ứng với từng ký hiệu của hóa đơn. Xem chi tiết tại đây.

Phần 2: Câu hỏi liên quan đến hóa đơn

Câu hỏi 1: Sang năm 2024 thì còn được áp dụng giảm thuế hay không? Các mặt hàng được giảm thuế thì có thay đổi hay không?

Trả lời: Có thể được. Hiện đang chờ văn bản chính thức ban hành của Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ liên quan.

Tại chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 20/11/2023, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình tóm tắt về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong đó nhấn mạnh sự cần thiết đề xuất giải pháp giảm thuế GTGT 2% trong thời gian tới, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Về nội dung của chính sách giảm thuế GTGT, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 101/2023/QH15 đã được thực hiện ổn định trong năm 2022, 2023; dự kiến thu NSNN năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT như nội dung chính sách giảm thuế GTGT đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 101/2023/QH15, cụ thể giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Xem thêm:

Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng

Tra cứu mặt hàng áp dụng giảm thuế năm 2023.

Câu hỏi 2: Đơn vị có phát sinh thêm ngành nghề kinh doanh mới có nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế 2024 thì phát hành hóa đơn giảm thuế 2024 như thế nào?

Trả lời:

Trường  hợp 1. Đơn vị đã phát sinh ngành nghề kinh doanh có nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế trong năm 2023, nếu phát sinh thêm ngành nghề được giảm thuế thì thực hiện phát hành hóa đơn tương tự như các ngành nghề khác.

Xem hướng dẫn: Phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT.

Trường  hợp 2. Đơn vị phát sinh mới, năm 2023 chưa có ngành nghề kinh doanh có nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì đơn vị thực hiện như sau:

 • 2.1. Nếu đơn vị đang sử dụng mẫu hóa đơn GTGT 1 thuế suất, sang năm 2024 chương trình tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024, đơn vị có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2024 (hoặc có thể khởi tạo mẫu hóa đơn mới), tại giao diện lập Chứng từ bán hàng/Hóa đơn chọn mức thuế suất 8%.

 • 2.2. Nếu sử dụng mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất:
  • Nếu năm 2023 đơn vị có sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất có mức thuế suất 8% thì sang năm 2024 chương trình tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024, đơn vị có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2024, tại giao diện lập Chứng từ bán hàng/Hóa đơn chọn mức thuế suất 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.

Lưu ý: Cần kiểm tra lại xem mẫu hóa đơn nhiều thuế suất năm 2023 đã hiển thị mức thuế suất 8% hay chưa. Nếu chưa, bạn cần thực hiện sửa mẫu hóa đơn hiện thuế suất 8% theo hướng dẫn tại đây

  • Nếu năm 2023 đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất chưa có mức thuế suất 8% thì khởi tạo mẫu hóa đơn nhiều thuế suất mới (chương trình đã mặc định sẵn có mức thuế suất 8% trên mẫu hóa đơn), tại giao diện lập Chứng từ bán hàng/Hóa đơn chọn mức thuế suất 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.
 • 2.3. Nếu đơn vị đang sử dụng mẫu hóa đơn bán hàng (Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu), sang năm 2024 chương trình tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024, đơn vị có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2024 (hoặc có thể khởi tạo mẫu hóa đơn mới), tại giao diện lập Chứng từ bán hàng/Hóa đơn tích chọn Giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế, chọn Nhóm ngành nghề, phần mềm tự động tính toán Tiền thuế GTGT giảm trừ.

Thực hiện tương tự với hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền.

Câu hỏi 3: Đơn vị cần làm gì để xuất được hóa đơn áp dụng giảm thuế năm 2024?

Đơn vị tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn áp dụng giảm thuế năm 2023 để phát hành hóa đơn giảm thuế năm 2024. Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường.

Xem chi tiết:

Câu hỏi 4: Hóa đơn năm 2023 chưa kịp phát hành thì năm 2024 có được phát hành hay không?

Trả lời: Theo nội dung tại Câu hỏi 1 bên trên, việc xuất hóa đơn tại đầu năm 2024 có thể cũng được giảm thuế GTGT như năm 2024. Đơn vị cần xem xét quy định về thời điểm xuất hóa đơn theo quy định tại Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP để tránh phạt vi phạm về việc xuất hóa đơn sai thời điểm.

Lưu ý quan trọng:
– Theo quy định tại khoản 9, điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn. Do đó, trong trường hợp đơn vị muốn lập hóa đơn có ngày lập trong năm 2023 và ngày ký trong năm 2024, đơn vị cần tham khảo ý kiến của CQT quản lý trước khi thực hiện.
– Trước khi phát hành hóa đơn năm 2024: Sang năm 2024, nếu người dùng đã phát phát hành hóa đơn năm 2024, thì chương trình sẽ không cho phép phát hành hóa đơn năm 2023 của cùng ký hiệu (kể cả huỷ hoá đơn đã phát hành năm 2024 của ký hiệu hoá đơn 2024 ). Người dùng cần chốt xuất hết hóa đơn năm 2023 trước khi xuất hóa đơn năm 2024.

Xem hướng dẫn:

Câu hỏi 5: Hóa đơn áp dụng giảm thuế năm 2023 sai sót, sang năm 2024 xử lý như thế nào?

Trả lời:

 • Đối với hóa đơn GTGT: Xử lý hóa đơn GTGT áp dụng giảm thuế GTGT sai sót tương tự xử lý hóa đơn GTGT thông thường sai sót.
 • Đối với hóa đơn bán hàng: Xử lý hóa đơn bán hàng áp dụng giảm thuế GTGT năm 2024 sai sót tương tự xử lý hóa đơn bán hàng thông thường sai sót. Với hóa đơn điều chỉnh/thay thế, tích chọn Giảm 20% thuế GTGT theo Nghị quyết giảm thuế.

Xem hướng dẫn: Xử lý hóa đơn sai sót.

Cập nhật 28/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay