Phân bổ CCDC

Cho phép lập chứng từ phân bổ giá trị của CCDC vào chi phí hàng tháng, đồng thời hạch toán chi phí vào các đối tượng phân bổ.

Cách thao tác:

 • Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Phân bổ\Phân bổ CCDC.

 • Chọn tháng và năm cần phân bổ CCDC, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Kiểm tra lại thông tin chi phí CCDC được hệ thống tự động phân bổ:
  • Tab Xác định mức chi phí, hệ thống tự động tính ra số tiền phân bổ cho các CCDC đang được sử dụng tại đơn vị.

  • Tab Phân bổ, liệt kê chi phí sẽ được phân bổ cho các đối tượng nào, theo tỷ lệ phân bổ đã được thiết lập khi ghi tăng CCDC.

Lưu ý:

1. Có thể thiết lập phân bổ cho nhiều CCDC cùng lúc bằng cách nhấn chọn chức năng Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc.

2. Trường hợp sử dụng tính năng Loại bỏ tất cả CCDC để xóa hết các dòng phân bổ sau đó muốn lấy lại thì phải đóng chứng từ phân bổ và mở lại.

  • Tab Hạch toán: liệt kê các bút toán hạch toán nghiệp vụ phân bổ chi phí CCDC.

 • Sau khi kiểm tra phân bổ CCDC, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in. Có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp.
Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger