1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R10 (Ngày phát hành 15/10/2020)
 5. Đồng bộ cơ cấu tổ chức với AMIS Hệ thống

Đồng bộ cơ cấu tổ chức với AMIS Hệ thống

1. Mục đích:

Cho phép đồng bộ cơ cấu tổ chức từ AMIS Hệ thống sang AMIS Kế toán để phục vụ cho việc hạch toán kế toán tại đơn vị, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu thời gian nhập liệu, thao tác trên phần mềm.

2. Cách thực hiện:

 • Vào biểu tượng bánh răng Các tiện ích và thiết lập, chọn Quản lý danh mục:

 • Chọn danh mục Cơ cấu tổ chức:

 • Vào Tiện ích, chọn Đồng bộ với AMIS Hệ thống:

 • Chương trình hiển thị giao diện Đồng bộ cơ cấu tổ chức từ AMIS Hệ thống.
 • Nhấn Đồng bộ:

 • Trường hợp trên AMIS Hệ thống chưa khai báo đủ đơn vị trên cơ cấu tổ chức thì người dùng cần khai báo bổ sung bằng cách nhấn vào Thêm cơ cấu tổ chức từ AMIS Hệ thống:
  • Vào mục Cơ cấu tổ chức, chọn Thêm cơ cấu:

  • Khai báo các thông tin về cơ cấu tổ chức sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý: Để đồng bộ được các danh mục và chứng từ giữa AMIS Bán hàng và AMIS Kế toán, người dùng cần thực hiện đồng bộ cơ cấu tổ chức đồng nhất giữa AMIS Kế toán và AMIS Hệ thống.

Xem chi tiết việc thực hiện kết nối giữa AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng tại đây.

Cập nhật 28/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay