1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì phải làm thế nào?

Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì phải làm thế nào?

  1. Làm thế nào khi xem số dư ở nhập số dư ban đầu khác với số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối tài khoản?
  2. Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?
Cập nhật 01/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay