1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Bán hàng
 6. Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo Tổng hợp bán hàng và Sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?

Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo Tổng hợp bán hàng và Sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?

Nguyên nhân 1: 

Do Các chứng từ Bán hàng kiêm phiếu xuất kho nhưng TK giá vốn không hạch toán Nợ TK632

=> Lên số liệu ở Sổ chi tiết bán hàng, không lên Tổng hợp bán hàng

 • Cách kiểm tra:
  • Vào Báo cáo/ Bán hàng/ Sổ chi tiết bán hàng, chọn khoảng thời gian xem báo cáo lệch, nhấn Đồng ý.

 • Tại giao diện Sổ chi tiết bán hàng, hiển thị cột TK giá vốn lên theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: nếu không thấy cột TK giá vốn thì bấm hiển thị thêm để hiện ra phần tích với cột đó.

 • Kiểm tra cột TK giá vốn xem có chứng từ nào hạch toán khác TK 632 không.

 • Giải pháp

Sau khi lọc được các chứng từ hạch toán TK giá vốn khác TK Nợ 632 thì kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng

Nguyên nhân 2: 

Do Chứng từ bán hàng đang lập không kiêm phiếu xuất kho mà lập phiếu xuất kho riêng.

 • Cách kiểm tra giống như Nguyên nhân 1
 • Giải pháp: Nếu thực tế là phải xuất phiếu xuất kho riêng thì chấp nhận 2 báo cáo lệch nhau. Còn nếu không phải thì thực hiện thao tác tích xóa phiếu xuất kho kia và tích lại kiêm phiếu xuất kho.
Cập nhật 15/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay