1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Bán hàng
 6. Làm thế nào khi giá vốn trên Sổ chi tiết bán hàng không khớp với phát sinh Nợ TK 632?

Làm thế nào khi giá vốn trên Sổ chi tiết bán hàng không khớp với phát sinh Nợ TK 632?

1. Biểu hiện

Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, cột Giá vốn không khớp với phát sinh Nợ của tài khoản 632 trên Bảng cân đối tài khoản

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân 1: Chứng từ Bán hàng kiêm phiếu xuất kho nhưng TK giá vốn không hạch toán Nợ TK 632

Vì vậy số tiền chỉ lên ở Sổ chi tiết bán hàng, không lên trên Phát sinh Nợ TK 632

Giải pháp:

 1. Vào Báo cáo\Bán hàng\Sổ chi tiết bán hàng, chọn khoảng thời gian báo cáo lệch để xem\nhấn Đồng ý.
 2. Tại giao diện Sổ chi tiết bán hàng, hiển thị cột TK giá vốn lên (xem hướng dẫn tại đây)
 3. Tại cột TK giá vốn, xem có dòng chứng từ nào hạch toán khác TK 632 không.
 4. Nếu có chứng từ hạch toán khác TK Nợ 632 thì kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng.

 

Nguyên nhân 2: Chứng từ bán hàng không tích kiêm phiếu xuất kho mà lập Phiếu xuất kho riêng

 • Giải pháp:
  1. Trường hợp 1: Phải lập Phiếu xuất kho riêng (không lập kèm chung với Chứng từ bán hàng) thì chấp nhận 2 báo cáo lệch nhau.
  2. Trường hợp 2: Không phải lập Phiếu xuất kho riêng thì xóa Phiếu xuất kho đã lập riêng và tích ô kiêm phiếu xuất kho trên Chứng từ bán hàng.

Nguyên nhân 3: Hạch toán TK 632 trong các loại chứng từ: Mua hàng không qua kho, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác

 • Giải pháp: Sổ chi tiết bán hàng không lên giá trị của TK 632 tại cột TK Giá vốn nếu lập trong các loại chứng từ trên.
Cập nhật 10/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay