Làm thế nào khi tổng doanh thu bán ra lệch với sổ cái TK 511?

1. Nội dung

Tổng doanh thu bán ra trên tờ khai lệch với Sổ cái TK 511,711.

2. Cách kiểm tra

Bước 1: Sử dụng tính năng Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách để kiểm tra

  • Vào Các tiện ích và thiết lập, chọn Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách

  • Chọn kỳ báo cáo cần kiểm tra, tích chọn mục 8. Kho, bán hàng

  • Nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ

Bước 2: Kiểm tra đối chiếu và xử lý

  • Chọn mục 8.3 Kiểm tra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra, phần mềm sẽ hiển thị bảng đối chiếu chênh lệch.
  • Có thể ấn vào số chứng từ để kiểm tra chứng từ chi tiết.

Các trường hợp chênh lệch thường gặp:

Trường hợp 1: Chênh lệch số tiền trên chứng từ bán hàng và hóa đơn kê khai lên bảng kê

Trường hợp 2: Chênh lệch do có hóa đơn kê khai lên tờ khai nhưng chưa hạch toán chứng từ bán hàng

Trường hợp 3: Chênh lệch do có chứng từ bán hàng nhưng chưa có hóa đơn kê khai lên tờ khai

  • Nhấn vào phần Hướng dẫn xử lý để xem cách khắc phục.
  • Có thể tham khảo các trường hợp hóa đơn bán ra không lên bảng kê tại đây.
Cập nhật 06/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay