1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Mua hàng
  6. Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?

Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?

1. Biểu hiện:

Khi xem số dư TK 331 trên Bảng cân đối tài khoản lệch với số dư trên Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp.

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân 1: Bảng cân đối tài khoản hiển thị số dư 1 bên

Giải pháp: Tích chọn Hiển thị số dư 2 bên

Nguyên nhân 2: Báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả chỉ chọn 1 loại tiền

Giải pháp: nếu có phát sinh loại tiền ngoại tệ, khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả cần chọn Loại tiền là TH (tổng hợp)

Nguyên nhân 3: Do TK 331 có nhiều tiết khoản con, 1 nhà cung cấp cùng được hạch toán vào các tài khoản con khác nhau

Giải pháp:

  • Mở báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả, chọn tài khoản là Tất cả

  • Sửa lại tài khoản hạch toán về cùng 1 tài khoản để 2 báo cáo lên khớp.
Cập nhật 20/09/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay