Lập hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập hóa đơn điện tử từ các chứng từ bán hàng, việc lập hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS Kế toán được thực hiện tương tự như với các hóa đơn tự in/đặt in khác.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng và nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng.

2. Khai báo chứng từ bán hàng. => Tích chọn Lập kèm hoá đơn.

3. Nhấn Cất.

Lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau

1.Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng và nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng.

2. khai báo thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng => Không tích chọn Lập kèm hoá đơn.

3. Nhấn Cất, sau đó nhấn Lập hóa đơn.

4. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT.

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Việc lập hóa đơn sau khi lập chứng từ bán hàng còn được thực hiện bằng cách:

1. Thêm mới một hóa đơn trên tab Hóa đơn.

2. Chọn lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng.

Lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau

1. Vào phân hệ Bán hàng, Tab Bán hàng, chọn tab hóa đơn, nhấn Thêm hóa đơn:

2. Khai báo hóa đơn GTGT.

5. Nhấn Cất, sau đó nhấn Lập chứng từ bán hàng.

6. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin tương ứng trên chứng từ bán hàng, có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần).

7. Nhấn Cất.

Lưu ý: Việc lập chứng từ bán hàng sau khi lập hóa đơn GTGT còn được thực hiện bằng cách:

1. Thêm mới một chứng từ bán hàng không lập kèm hóa đơn trên tab Bán hàng.

2. Chọn lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger