Lấy chứng từ từ dữ liệu khác

1. Mục đích:

Cho phép người dùng thực hiện lấy chứng từ từ dữ liệu kế toán khác, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu chứng từ trên phần mềm và nâng cao hiệu quả công việc.

2. Cách thực hiện:
 • Vào Các tiện ích và thiết lập, chọn Lấy chứng từ từ dữ liệu khác:

 • Chọn dữ liệu kế toán rồi nhấn Đồng ý, sau đó chọn chi nhánh cần lấy tương ứng (nếu có ): (Người dùng muốn lấy chứng từ từ dữ liệu kế toán nào thì tích chọn dữ liệu kế toán đó).

 • Chương trình hiển thị giao diện Lấy chứng từ từ dữ liệu khác:
  • Tại tab Chứng từ: Khai báo khoảng thời gian cần lấy dữ liệu.
   • Trường hợp tích chọn lấy chứng từ Theo loại chứng từ, chương trình hiển thị giao diện như sau:

    • Tích chọn các loại chứng từ cần lấy từ dữ liệu kế toán.
    • Tích Chọn tất cả các loại chứng từ để lấy lên tất cả các loại chứng từ trong danh mục.
   • Trường hợp tích Chọn chứng từ chi tiết, chương trình hiển thị giao diện như sau:

    • Chọn loại chứng từ cần lấy sau đó nhấn Lấy dữ liệu:

    • Chọn các chứng từ cần lấy lên từ dữ liệu kế toán.
  • Tại tab Số dư ban đầu: Tích chọn các loại số dư cần lấy:

  • Tại tab Danh mục, chọn các loại danh mục cần lấy lên. Tích Chọn tất cả danh mục để lấy lên tất cả các danh mục lên dữ liệu kế toán của người dùng.

 • Sau khi thiết lập xong các thông tin, nhấn Lấy dữ liệu/Lấy và ghi sổ. Chương trình sẽ tự động lấy các chứng từ từ dữ liệu kế toán đã chọn:

 • Người dùng sẽ nhận được thông báo từ chương trình sau khi quá trình lấy dữ liệu hoàn tất:

Cập nhật 27/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay