Lập kế hoạch thu nợ

1. Nội dung

Thiết lập và quản lý hoạt động thu hồi công nợ khách hàng. 

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo các đợt thu hồi công nợ
1. Vào phân hệ Bán hàng, Tab Thu nợ, tại mục Đợt thu nợ chọn Thêm đợt thu nợ.


2. Khai báo thông tin về đợt thu nợ.

Bước 2: Lập danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ
1. Chọn đợt thu hồi nợ trên danh sách.
2. Nhấn Thêm khách hàng thu nợ

3. Tích chọn các khách hàng cần thu hồi công nợ, nhấn Đồng ý. => Thông tin các khách hàng vừa được tích chọn sẽ hiển thị trên tab Chi tiết.

Bước 3: Cập nhật kết quả thu hồi công nợ
1. Chọn khách hàng đã thu hồi được công nợ trên danh sách.
2. Nhấn Xem để xem thông tin chi tiết đợt thu nợ.3. Trên chi tiết đợt thu nợ, nhấn Cập nhật kết quả thu nợ.

3. Nhập kết quả sau khi đã thu hồi được tiền của khách hàng

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Trên chi tiết đợt thu nợ, kế toán có thể:

  • Sử dụng chức năng Loại bỏ khách hàng trong trường hợp chọn sai khách hàng vào đợt thu hồi công nợ.
  • Nhấn Xuất khẩu ra Excel nếu muốn lấy danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ ra tệp excel.

 

Cập nhật 13/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay