1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Hóa đơn điện tử
  6. Tôi cần thực hiện như thế nào để chuyển đổi được mẫu hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng mẫu hóa đơn nhiều loại thuế suất (trong đó có thuế suất thuế GTGT 8%) trên AMIS Kế toán

Tôi cần thực hiện như thế nào để chuyển đổi được mẫu hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng mẫu hóa đơn nhiều loại thuế suất (trong đó có thuế suất thuế GTGT 8%) trên AMIS Kế toán

Để chuyển đổi được mẫu hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng mẫu hóa đơn nhiều loại thuế suất (trong đó có thuế suất thuế GTGT 8%) trên AMIS Kế toán, người dùng cần thực hiện chuyển đổi trên MISA meInvoice theo hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 07/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay