1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Bán hàng
  6. Tôi muốn xem chi tiết chênh lệch giữa giá bán và giá vốn thì làm thế nào

Tôi muốn xem chi tiết chênh lệch giữa giá bán và giá vốn thì làm thế nào

1. Nội dung

Giúp kế toán có thể biết được tình hình lãi, lỗ theo từng mặt hàng hoặc theo từng hóa đơn.

2. Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn chi tiết

Xem chi tiết chênh lệch giữa giá bán và giá vốn theo từng mặt hàng
Bước 1: Vào Báo cáo\Bán hàng\Chọn Báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

Bước 2: Chọn tham số báo cáo

Bước 3: Vào biểu tượng Bánh răng góc tay phải, chọn Báo cáo Bảng chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn

Như vậy chúng ta có báo cáo Bảng chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn theo dõi chênh lệch giữa giá bán giá vốn

Xem chi tiết chênh lệch giữa giá bán và giá vốn theo từng hóa đơn
Bước 1: Vào Báo cáo\Bán hàng\Chọn Báo cáo Sổ chi tiết bán hàng

Bước 2: Chọn tham số báo cáo

Bước 3: Thêm mẫu mới theo hướng dẫn tại đây, đặt tên mẫu là Báo cáo lãi lỗ theo hóa đơn

Bước 4: Hiển thị cột Đơn giá vốnGiá vốn trên báo cáo theo hướng dẫn tại đây

Bước 5: Tạo cột Lãi lỗ và thiết lập công thức cho cột

Như vậy chúng ta có báo cáo xem được lãi lỗ chi tiết theo từng số chứng từ và hóa đơn


Cập nhật 27/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay