Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán trên AMIS Kế toán theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xem phim hướng dẫn

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng cách xuất hóa đơn trong trường hợp giảm giá hàng bán do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng trong hợp đồng kinh tế hoặc cam kết.

2. Hướng dẫn

Trong các trường hợp này, kế toán cần phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hoặc xuất hóa đơn thay thế.

2.1. Lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Lưu ý:
– Chỉ ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.
– Hóa đơn điều chỉnh giảm được phép ghi số âm.

Xem hướng dẫn

Cách thực hiện:

  1. Lập hóa đơn điều chỉnh 
  2. Lập thông báo Điều chỉnh hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế
2.2. Lập hóa đơn thay thế

Lưu ý: Trường hợp này, trên hóa đơn thay thế người bán giảm trừ luôn khoản giảm giá hàng bán vào số tiền người mua phải thanh toán. (Giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm).

Xem hướng dẫn

Cách thực hiện:

  1. Hủy hóa đơn sai sót
  2. Lập thông báo Thay thế hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế
  3. Lập hóa đơn thay thế

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 02/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay