Chuyển hàng gửi bán đại lý

1. Định khoản

Nợ TK 157          Hàng gửi bán

Có TK 156    Hàng hóa

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng mang đi gửi bán tại các đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
  2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
  5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi gửi bán tại các đại lý

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Xuất kho hàng gửi bán đại lý” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho\Quy trình\Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.
  • Tích chọn Xuất kho gửi bán đại lý.
  • Khai báo chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, sau đó nhấn Cất.

  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Lưu ý:

1. Với các bút toán ghi nhận doanh thu bán hàng qua đại lý, người dùng thực hiện trên phân hệ Bán hàng. Còn bút toán ghi nhận chi phí phát sinh trong quá trình gửi hàng đi bán đại lý sẽ vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.

2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu kho gửi bán đại lý được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.

 

Cập nhật 20/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger