1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Nhập liệu nhanh bằng cách sử dụng phím tắt

Nhập liệu nhanh bằng cách sử dụng phím tắt

STT

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

I. Phím tắt áp dụng tại mọi nơi trong phần mềm

1

Xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình

F1

2

Thêm dòng

Ctrl + Insert

3

Xóa dòng

Ctrl + Delete

II. Phím tắt áp dụng tại màn hình chứng từ/danh mục

1

Thêm mới danh mục/chứng từ

Ctrl + 1

2

Xem hoặc sửa chứng từ/danh mục

Ctrl + E

3

Cất chứng từ

Ctrl + S

4

Cất và đóng

Ctrl + Q

5

Ghi sổ chứng từ

Ctrl + G

6

Mở Tiện ích trong chứng từ

Ctrl + M

7

In chứng từ

Ctrl + P

8

Cất và in

Ctrl + Alt + P

9

Cất và phát hành

Ctrl + Alt + R

10

Xem chứng từ ngay trước

Alt + B

11

Sửa chứng từ

Ctrl + E

12

Xóa chứng từ

Ctrl + D

13

Tiện ích

Ctrl + M

14

Hoãn

Ctrl + U

15

Xem chứng từ ngay trước

Alt + B

16

Xem chứng từ ngay sau

Alt+ N

17

Đóng chứng từ

Esc

18

Nhân bản chứng từ hiện thời

Ctrl+Shift+C

19

Cất và thêm

Ctrl+Shift+S

III. Một số phím tắt đặc biệt

1

Xem số tồn vật tư trên các giao diện Mua hàng, Bán hàng, Nhập kho, Xuất kho…

Ctrl + F2

2

Tìm kiếm nhanh vật tư hàng hóa trong các giao diện nhập liệu

F3

3

Tại các giao diện như nhập kho, xuất kho, mua hàng, bán hàng,… có theo dõi mã quy cách của vật tư, hàng hóa, nhấn phím F6 để nhập chi tiết theo mã quy cách

F6

4

Chọn chứng từ nhập khi thực hiện xuất kho đối với dữ liệu sử dụng phương pháp tính giá đích danh

F8

5

Thêm nhanh danh mục trong giao diện nhập liệu (VD: Thêm nhanh Khách hàng, Nhà cung cấp, Vật tư…)

F9

6

Chuyển tab trong chi tiết

Alt + Số thứ tự tab

7

Sao chép số liệu cho các dòng phía dưới

Ctrl + 2

8

Xem số dư tài khoản trên chứng từ

Ctrl + 3

9

Tính lại thành tiền theo đơn giá sau thuế

Ctrl + 4

10

Tích chọn dòng trên màn hình chọn

Space

11

Nhập từ Hóa đơn điện tử

Ctrl + I

12

Thêm nhanh phiếu chi trên giao diện danh sách chứng từ thu, chi Tiền mặt/Tiền gửi

Ctrl+2

 

 

Cập nhật 09/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay