1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Kho
 6. Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

 

1. Định khoản

1. Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên công ty:

Nợ TK 152, 153, 155, 156            Chi tiết theo kho

Có TK 152, 153, 155, 156  Chi tiết theo kho

2. Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị và cùng địa phương:

Nợ TK 152, 153, 155, 156           Chi tiết theo kho

Có TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho

3.Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị nhưng khác địa phương:

 • Tại đơn vị chuyển hàng đi:

Nợ TK 136                          Phải thu nội bộ

Có TK 152, 153, 155, 156

 • Tại chi nhánh nhận:

Nợ TK 152, 153, 155, 156

Có TK 336              Phải trả nội bộ

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, Giám đốc sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho trong doanh nghiệp
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng, sau đó chuyển tới kho cần nhập hàng.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên đơn vị
1. Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọnChuyển kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Chuyển kho).

2. Chọn loại chứng từ là Xuất chuyển kho nội bộ.

3. Khai báo chứng từ chuyển kho.

4. Nhấn Cất.

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị và cùng địa phương
1. Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Chuyển kho).
2. Chọn loại chứng từ là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
3. Khai báo chứng từ chuyển kho:

Lưu ý: Nhập Đơn giá bán để phục vụ cho việc in phiếu xuất kho đi đường.

4. Nhấn Cất.
5. Nhấn Phát hành hóa đơn.
6. Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.

7. In phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in.

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị nhưng khác địa phương
Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc .

4. Lưu ý

Sau khi phiếu chuyển kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ chuyển kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ chứng từ chuyển kho vào sổ kho.

Cập nhật 20/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger