1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
 5. Làm thế nào để xuất khẩu BCTC từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế?

Làm thế nào để xuất khẩu BCTC từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế?

Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế hoặc nhập khẩu vào HTKK:

I. Xuất khẩu BCTC

Trường hợp 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (do chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)

  • Vào mục Báo cáo\ nhóm Báo cáo tài chính\ Bảng cân đối kế toán
  • Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
  • Nhấn Xem báo cáo.

  • Nhấn Xuất khẩu XML, tích chọn Lưu tập tin. Nhấn OK

Trường hợp 2: Mở báo cáo do Kế toán lập trên phân hệ Tổng hợp (Có thể tự nhập tay số liệu của các chỉ tiêu trên BCTC)

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập báo cáo tài chính
  • Chọn BCTC cần nộp lên. Nhấn Xem
  • Nhấn Xuất khẩu XML, tích chọn Lưu tập tin. Nhấn OK

II. Xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế TNDN

 1. Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên.
 2.  Nhấn Xuất khẩu XML.

Lưu ý: Có thể nhập khẩu file BCTC đã xuất khẩu ở trên vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để lưu trữ (nếu cần) bằng cách:

1. Đăng nhập phần mềm HTKK.

2. Chọn mục Báo cáo tài chính, chọnBộ báo cáo tài chính tương ứng với Bộ báo cáo đã xuất từ phần mềm (cùng thông tư áp dụng, cùng kỳ kê khai, cùng báo cáo).

3. Nhấn Nhập từ XML và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào.

Để thực hiện nộp BCTC cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 19/09/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay