1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Tôi muốn biết số tiền ở chỉ tiêu các khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế lấy trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN lên từ đâu thì làm thế nào?

Tôi muốn biết số tiền ở chỉ tiêu các khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế lấy trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN lên từ đâu thì làm thế nào?

Mô tả

Muốn biết chỉ tiêu các khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế lấy trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN lấy số tiền từ những chứng từ nào?

 

Cách kiểm tra

Đơn vị có theo dõi các khoản chi phí không hợp lý trên chứng từ

Để xem tổng chi phí tập hợp từ các chứng từ, Bạn vào Báo cáo\Tổng hợp\Sổ sách kế toán\Sổ chi tiết các tài khoản (Chỉ lấy phát sinh)

  • Chọn khoản thời gian cần xem ví dụ năm 2022
  • Chọn các tài khoản chi phí tương ứng như: 641, 642, 632, 635, 811
  • Lưu ý: Không tích Cộng gộp các bút toán giống nhau.

  • Hiển thị cột CP không hợp lý trên báo cáo theo hướng dẫn tại đây
  • Tại cột CP không hợp lý, nhấn vào nút mũi tên xuống,  chọn điều kiện là chứa chữ “không” rồi ấn Lọc để ra danh sách chi phí không hợp lý.

 

Cập nhật 01/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay