Kế toán muốn thiết lập định dạng chữ số thập phân làm thế nào?

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Xem phim hướng dẫn

Vấn đề

Kế toán muốn thiết lập được định dạng chữ số làm tròn hoặc có số thập phân (sau dấu phẩy) cho số lượng, đơn giá,…

Cách thực hiện

  • Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Định dạng số:

  • Tại mục Số chữ số của phần thập phân, nhấn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa
  • Gõ số chữ số thập phân (sau dấu phẩy) cần thiết lập, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Việc thay đổi số chữ số thập phân từ nhiều số thành ít số có thể dẫn đến lệch dữ liệu:
    • Lệch số liệu giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết.
    • Tính sai giá xuất kho do làm tròn số.
  • Để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu, bạn cần sửa lại trực tiếp số tiền của từng chứng từ bị ảnh hưởng bởi định dạng số mới.

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 26/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay