1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Mua hàng
  6. Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388, 341 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?

Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388, 341 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?

1. Biểu hiện

Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388, 341 không có số liệu hoặc số liệu không đủ.

2. Nguyên nhân 

Do các tài khoản 1388, 3388, 341 đã phát sinh các chứng từ liên quan, sau đó mới vào danh mục Hệ thống tài khoản để tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng, dẫn đến số liệu chưa được cập nhật đủ khi xem báo cáo theo đối tượng.

=> Trên báo cáo Công nợ phải trả chỉ lấy được các chứng từ phát sinh được thêm hoặc sửa sau thời gian các tài khoản 1388, 3388, 341 tích chi tiết theo Đối tượng.

3. Giải pháp

Thực hiện Bảo trì dữ liệu, chọn khoảng thời gian từ ngày bắt đầu dữ liệu đến hiện tại theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Để xem ngày bắt đầu dữ liệu, thực hiện như sau:

  • Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

  • Tại mục Chế độ kế toán, kiểm tra thông tin Ngày bắt đầu dữ liệu để nắm được Ngày bắt đầu là ngày nào.

  • Sau khi bảo trì dữ liệu,  phần mềm sẽ thông báo những chứng từ không ghi sổ được do thiếu thông tin Đối tượng.
  • Thực hiện Sửa chứng từ và thêm Đối tượng, sau đó xem lại báo cáo.
Cập nhật 07/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay