1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Hóa đơn điện tử
  6. Làm thế nào để thêm Tài khoản ngân hàng thứ 2 trên mẫu Hóa đơn điện tử?

Làm thế nào để thêm Tài khoản ngân hàng thứ 2 trên mẫu Hóa đơn điện tử?

1. Biểu hiện

Trên mẫu Hóa đơn đã có hiển thị Số tài khoản ngân hàng nhưng bạn muốn thêm 1 dòng phía sau để bổ sung thêm Tài khoản ngân hàng thứ 2 của doanh nghiệp.

2. Giải pháp

Bạn thực hiện theo 3 bước sau:

  • Bước 1: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\Quy trình\Khởi tạo mẫu\phần mềm sẽ chuyển giao diện đến meInvoice web để sửa mẫu hóa đơn.

  • Bước 2: Chọn đến mẫu hóa đơn cần sửa và thực hiện theo hướng dẫn tại đây.(Xem tình huống 2)
    • Lưu ý: Nếu không muốn ảnh hưởng đến các hóa đơn đã phát hành trước đó bạn có thể tạo mới 1 mẫu hóa đơn khác để chỉnh sửa thêm số tài khoản ngân hàng thứ 2.(Hướng dẫn tạo mẫu tại đây)
  • Bước 3: Sau đó thực hiện cập nhật Mẫu hóa đơn đã sửa về AMIS theo giải pháp tại đây hoặc Hủy kết nối Hóa đơn điện tử và kết nối lại theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 29/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay