1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Quản lý hóa đơn
  6. Thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử

Thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn. Sau khi kết nối thành công, đơn vị mới có thể thực hiện được các chức năng của phân hệ hóa đơn điện tử trên phần mềm.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Phân hệ Quản lý hóa đơn chỉ hiển thị trên phần mềm khi người dùng tích chọn Có sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice.vn trên Thiết lập Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Kết nối Meinvoice và nhập thông tin đăng nhập. Nhấn Kết nối.

2. Chương trình hiển thị thông báo kết nối thành công với phần mềm Meinvoice.vn:

3. Trường hợp người dùng không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, nhấn Hủy kết nối.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger