1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Hóa đơn điện tử
 6. Làm thế nào để xuất hóa đơn, hạch toán và kê khai thuế GTGT với hàng bán bị trả lại (trường hợp bên bán xuất HĐ trả lại)?

Làm thế nào để xuất hóa đơn, hạch toán và kê khai thuế GTGT với hàng bán bị trả lại (trường hợp bên bán xuất HĐ trả lại)?

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

1. Căn cứ văn bản

– Khi hàng bán bị trả lại thì Người mua hoặc Người bán xuất hóa đơn trả lại, theo hướng dẫn tại một số công văn như: số 7589/TB-CTTPHCM, số 8625/TB-CTTPHCM, số 1860/CTBDI-TTHT, …

Cụ thể: Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì:

 • Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh, có sử dụng hóa đơn: Khi trả lại một phần/toàn bộ hàng hóa của hóa đơn mà người bán đã xuất bán, người mua xuất hóa đơn ghi trả lại một phần/toàn bộ hàng hóa cho người bán.
 • Trường hợp người mua không phải là cơ sở kinh doanh, không có sử dụng hóa đơn:
  • Khi nhận trả lại một phần hàng hóa của hóa đơn mà người bán đã xuất bán thì người bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đúng với thực tế một phần hàng hóa đã nhận lại;
  • Khi nhận trả lại toàn bộ hàng hóa của hóa đơn mà người bán đã xuất bán thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập cho người mua đúng với thực tế.

Đặc biệt, liên quan đến hóa đơn Giảm thuế GTGT của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (Nghị quyết 101/2023/QH15) thì có một số hướng dẫn về xuất Hóa đơn trả lại hàng bán:

 • Công văn 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về lập hóa đơn của Nghị định 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT: “Trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất thuế GTGT 8%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.”
 • Công văn Số 8999/CTTPHCM-TTHT ngày 19/07/2023 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn lập hóa đơn trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng: “Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.
 • Một số Công văn khác: số 10153/CTDON-TTHT, số 67049/CTHN-TTHT, số 13975/CTHDU-TTHT, số 4511/TCT-CS, số 73896/CTHN-TTHT, ….

==> Vậy nếu thuộc trường hợp Người bán là bên lập hóa đơn để thu hồi hàng đã bán bị trả lại thì Người bán tham khảo thực hiện theo hướng dẫn bên dưới.

2. Cách thực hiện

Người bán thực hiện Lập hóa đơn thu hồi hàng hóa, Hạch toán và Kê khai thuế GTGT như sau:

Bước 1: Lập hóa đơn thu hồi hàng đã bán

Người bán Lập và phát hành Hóa đơn điều chỉnh để ghi giảm tương ứng với hàng bị trả lại.

– Xem hướng dẫn Lập và phát hành Hóa đơn điều chỉnh: tại đây

– Xem hướng dẫn Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh giảm: tại đây

(Xem video cách lập và viết HĐ điều chỉnh giảm số lượng do trả lại)

Lưu ý:

 • Nếu bị trả lại một phần hàng hóa:
  • Cột Số lượng, Thành tiền, Cộng tiền hàng, Tiền thuế, Tổng tiền thanh toán: Ghi âm
  • Cột Đơn giá: bỏ trống

Ví dụ:

– Hóa đơn gốc có mặt hàng Áo sơ mi nữ: số lượng 30 cái, Đơn giá 200.000đ, Thành tiền 6.000.000đ
– Người mua trả lại 20 cái ==> thể hiện trên Hóa đơn điều chỉnh giảm như hình bên dưới

 • Nếu bị trả lại toàn bộ hàng hóa:
  • Cột Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Cộng tiền hàng, Tiền thuế, Tổng tiền thanh toán: Ghi âm

Lưu ý:  Với 2 trường hợp trên, để gõ số âm thì bạn phải bỏ tích ô “Tự động tính toán số liệu”

Bước 2: Hạch toán Hàng bán bị trả lại

 • Lập Chứng từ hàng bán bị trả lại: xem hướng dẫn tại đây
 • Lưu ý:  
  • Tại tab Hóa đơn: Phải bỏ trống các thông tin hóa đơn: Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn (Vì Hóa đơn điều chỉnh đã được xuất ở Bước 1, do đó nếu điền lại thông tin vào Chứng từ hàng bán trả lại thì sẽ bị trùng 2 lần hóa đơn).
  • Cột % thuế GTGT: bỏ trống và cột Tiền thuế GTGT: vẫn nhập số tiền.

Bước 3: Kê khai thuế GTGT

Trường hợp 1: Nếu CHƯA nộp Tờ khai lần đầu

 • Có thể kê khai cả 02 hóa đơn hóa đơn gốc (dương) và Hóa đơn điều chỉnh giảm (âm) vào cùng kỳ kê khai của Hóa đơn gốc (Xem hướng dẫn Lập tờ khai thuế GTGT tại đây)
 • Nếu Hóa đơn điều chỉnh giảm khác kỳ kê khai với Hóa đơn gốc => bạn xem hướng dẫn Kê khai đồng thời cả hóa đơn sai sót và hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên tờ khai lần đầu tại đây

Trường hợp 2: Nếu ĐÃ nộp Tờ khai lần đầu

 • Bạn phải lập Tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh của Hóa đơn bị điều chỉnh để kê khai lại Tổng giá trị hàng hóa và Tiền thuế GTGT của chỉ tiêu 32, 33 (Xem hướng dẫn lập Tờ khai GTGT Bổ sung tại đây)

Ví dụ:

– DN kê khai theo tháng. Đã nộp Tờ khai thuế GTGT Tháng 7: chỉ tiêu 32 = 50.000.000đ và chỉ tiêu 33 = 5.000.000đ

– Tháng 8 xuất Hóa đơn điều chỉnh giảm => Giá trị giảm: 6.600.000đ và tiền thuế GTGT: 660.000đ

==> Lập Tờ khai bổ sung của Tháng 7, gõ lại chỉ tiêu 32 = 43.400.000đ và chỉ tiêu 33 = 4.340.000đ

MISA khuyến nghị Khách hàng tham khảo thêm với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người mua khi nhận được Hoá đơn thu hồi hàng của người bán thì người mua Hạch toán và kê khai Hóa đơn điều chỉnh GIẢM đầu vào do Trả lại hàng mua theo hướng dẫn tại đây 

 

 

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 24/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay