1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Mua hàng
 6. Làm thế nào khi báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với Tổng hợp công nợ phải trả?

Làm thế nào khi báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với Tổng hợp công nợ phải trả?

1. Biểu hiện

Khách hàng theo dõi công nợ phải trả theo hóa đơn khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả.

2. Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân 1: Do có các chứng từ công nợ chưa thực hiện đối trừ hết

Cách kiểm tra:

 • Vào Vào Các tiện ích và thiết lập\Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách
 • Tích chọn mục 4. Công nợ, chọn khoảng thời gian cần kiểm tra và nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ

 • Tại mục 4.2 Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn, nếu còn tồn tại các chứng từ chưa được đối trừ thì có thể dẫn đến sai công nợ theo hóa đơn), tìm kiếm đối tượng NCC cần kiểm tra

Giải pháp: Thực hiện Đối trừ chứng từ

Nguyên nhân 2: Có phát sinh nghiệp vụ trả lại hàng mua chọn đến chứng từ mua hàng đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ

Cách kiểm tra:

 • Mở báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán của NCC đang bị lệch công nợ

 • Tìm chứng từ trả lại hàng mua đang được chọn đến chứng từ mua hàng đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ

Giải pháp:

 • Xóa chứng từ trả lại hàng mua
 • Lập lại chứng từ trả lại hàng mua theo 1 trong 2 cách:
  • Cách 1: Tự nhập tay các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua (không chọn từ chứng từ mua hàng)
  • Cách 2:
   • Bỏ đối trừ chứng từ mua hàng. (Hướng dẫn Bỏ đối trừ chứng từ tại đây)
   • Lập lại chứng từ trả lại hàng mua chọn đến chứng từ mua hàng. (Hướng dẫn lập chứng từ trả lại hàng mua tại đây)
   • Đối trừ lại chứng từ mua hàng.

 

Cập nhật 06/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay