1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Lập hóa đơn khi chuyển giao hết năm theo NĐ123/2020/NĐ-CP trên AMIS Kế toán

Lập hóa đơn khi chuyển giao hết năm theo NĐ123/2020/NĐ-CP trên AMIS Kế toán

Mục lục
1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng các bước cần thực hiện khi chuyển giao hóa đơn khi hết năm để chương trình tự động đáp ứng ký hiệu và số hóa hóa đơn theo quy định TT78/2021/TT-BTC.

Cụ thể theo quy định TT78: Số hóa đơn bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, kí hiệu hóa đơn thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

2. Hướng dẫn

Khi phát hành hóa đơn, phần mềm sẽ tự động nhảy ký hiệu theo ngày hóa đơn (ký hiệu hóa đơn có sự thay đổi ở kí tự số 3, 4 – Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch). Ví dụ:

  • Ngày hóa đơn thuộc năm N: Ký hiệu HĐ là 1C(N)TYY
  • Ngày hóa đơn thuộc năm N+1: Ký hiệu HĐ là 1C(N+1)TYY và số hóa đơn bắt đầu từ số 00000001

Lưu ý:  Nếu người dùng tự sửa ngày tháng năm khi phát hành hóa đơn, chương trình sẽ tự động chuyển lại ký hiệu và số hóa đơn theo đúng thời điểm ngày người dùng sửa.

Ví dụ: Chọn lại ngày tháng hóa đơn từ năm 2023 sang năm 2024, thì chương trình sẽ tự chuyển ký hiệu hóa đơn từ 1C23TAB sang 1C24TAB.

Lưu ý quan trọng trước khi phát hành hóa đơn năm (N+1):

Sang năm (N+1), nếu người dùng đã phát phát hành hóa đơn năm (N+1), thì chương trình sẽ không cho phép phát hành hóa đơn năm (N) của cùng ký hiệu (Kể cả hủy hóa đơn đã phát hành đi)

Người dùng cần chốt xuất hết hóa đơn năm N trước khi xuất hóa đơn năm (N+1).

Cập nhật 01/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay