1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Mua hàng
  6. Lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử

Lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Giúp Kế toán lập chứng từ (mua hàng, mua dịch vụ, trả lại hàng bán…) một cách tự động khi nhận hóa đơn điện tử từ người bán.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Tiện ích này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

1. Vào phân hệ Mua hàng hoặc Bán hàng, chọn chứng từ cần lập tương ứng với nội dung hóa đơn nhận được (Ví dụ: Chứng từ mua hàng hóa, Chứng từ mua dịch vụ, Giảm giá hàng mua, Trả lại hàng bán).

2. Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ, chọn Nhập khẩu từ hóa đơn điện tử.

3. Chọn hình thức nhập khẩu (từ tệp hóa đơn điện tử hoặc từ mã tra cứu):

  • Nếu chọn Từ tệp hóa đơn điện tử: Chọn đến tệp hóa đơn điện tử dạng xml nhận được từ người bán.

  • Nếu chọn Từ mã số tra cứu: Nhập mã số tra cứu của hóa đơn vào ô Từ mã số tra cứu

Lưu ý: Hình thức nhập khẩu này chỉ thực hiện được với hóa đơn của Nhà cung cấp meInvoice.vn

4. Có thể kiểm tra lại nội dung hóa đơn trước khi lập chứng từ bằng cách nhấn Xem chi tiết hóa đơn.

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin trên hóa đơn để lập chứng từ mua hàng tương ứng.

6. Có thể thay đổi lại các thông tin trên chứng từ theo nhu cầu (nếu cần).

7. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Nếu Nhà cung cấp, Hàng hóa trên hóa đơn chưa có trong danh mục nhà cung cấp, hàng hóa trên phần mềm thì thực hiện thêm mới bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu cộng.

  • Trường hợp Nhà cung cấp đã có trong danh mục nhà cung cấp trên phần mềm nhưng vẫn hiển thị thông báo “Không tìm thấy Nhà cung cấp” thì cần kiểm tra lại xem thông tin Mã số thuế và tên Nhà cung cấp khai báo trên danh mục đã chính xác chưa để chỉnh sửa lại cho đúng, sau đó chọn lại Nhà cung cấp trong danh mục.
  • Trường hợp Hàng hóa đã có trong danh mục hàng hóa trên phần mềm nhưng vẫn hiển thị thông báo “Không tìm thấy Hàng hóa”: là do cách đặt Mã Hàng hóaTên hàng hóa giữa người mua và người bán không trùng khớp nhau, trường hợp này Kế toán chọn lại Hàng hóa trong danh mục, các thông tin liên quan như: Số lượng, Đơn giá, Thuế suất… vẫn sẽ được giữ nguyên theo thông tin trên hóa đơn của người bán.
Cập nhật 14/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger