1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Dược phẩm
 5. Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Trên AMIS Kế toán, việc quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng đại lý được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo thông tin trình dược viên

Lưu ý: Chọn thông tin Đơn vị là các cửa hàng, đại lý đã trong danh mục.

2. Ghi nhận doanh số bán hàng cho trình dược viên

Khi lập chứng từ bán hàng, Chọn thông tin Nhân viên bán hàng là các trình dược viên/cộng tác viên đã khai báo:

3. Ghi nhận công nợ được thu hồi theo trình dược viên

 • Thực hiện chức năng Thu tiền khách hàng theo 1 trong các cách sau:
  • Thu tiền khách hàng trả nợ bằng tiền mặt/TGNH
  • Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt/TGNH
 • Trên chứng từ thu tiền khách hàng, chọn thông tin Nhân viên thu nợ là các trình dược viên/cộng tác viên:

4. Xem báo cáo công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên
 • Vào Bán hàng\tab Báo cáo, chọn xem Báo cáo theo nhân viên bán hàng, thiết lập các tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng:

5. Xem báo cáo bán hàng theo đơn vị kinh doanh:
 • Vào Bán hàng, tab Báo cáo, chọn Báo cáo theo đơn vị kinh doanh:

 • Thiết lập các tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo đơn vị kinh doanh:

Cập nhật 11/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger