1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Dược phẩm
 5. Quản lý kho hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng

Quản lý kho hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng

Để quản lý kho hàng hóa chi tiết theo số lô, hạn sử dụng, trước tiên cần thiết lập Quản lý VTHH theo số lô, hạn dùng:

Trên AMIS Kế toán, việc quản lý kho hàng hoá theo số lô, hạn sử dụng được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Nhập tồn kho cho vật , hàng hóa đầu kỳ theo số , hạn dùng
 • B1: Vào Tính năng mở rộng
 • B2: Nhập số dư ban đầu -> Tồn kho vật tư, hàng hoá.

 • B3: Nhấn Nhập tồn kho.

 • B4: Nhập chi tiết tồn kho vật tư hàng hóa

2. Nhập kho hàng mua theo số , hạn sử dụng

Việc nhập kho theo số lô hạn sử dụng có thể được thực hiện trên phân hệ Mua hàng hoặc Kho. => Ví dụ trên phân hệ Mua hàng:

 • B1: Chọn Mua hàng trong nước nhập kho/Mua hàng nhập khẩu nhập kho.
 • B2: Khai báo chứng từ mua hàng => Nhập thông tin số lô, hạn sử dụng theo từng mặt hàng (trường hợp một mặt hàng có nhiều số lô, hạn sử dụng thì mỗi số lô, hạn sử dụng là một dòng nhập liệu).

3. Xuất bán hàng theo số , hạn sử dụng

Lập chứng từ bán hàng: Nhập thông tin số lô, hạn sử dụng theo từng mặt hàng (trường hợp một mặt hàng có nhiều số lô, hạn sử dụng thì mỗi mặt hàng là một dòng nhập)

4. Xem báo cáo theo số , hạn sử dụng
 • B1: Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo(hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáoKho).
 • B2: Chọn báo cáo cần xem (Sổ chi tiết vật tư hàng hoá theo lôTổng hợp tồn kho theo lô hoặc Tổng hợp tồn kho theo hạn sử dụng).

 • B3: Thiết lập tham số báo cáo:

 • B4: Nhấn Xem báo cáo, giao diện báo cáo hiển thị như sau:

 

Cập nhật 22/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger