1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Dược phẩm
  5. Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh

Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh

Trên AMIS Kế toán, việc tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh được thực hiện thông qua các nội dung sau:

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn:

  • Chọn tùy chọn vật tư hàng hóa, phương pháp tính giá đích danh:

2. Khi xuất kho, chọn xuất kho của lần nhập nào

Lưu ý: Việc xuất kho được thực hiện trên phân hệ Bán hàng hoặc Kho

Trên chứng từ xuất kho/bán hàng, tại từng dòng mặt hàng nhấn F8 để chọn xuất từ chứng từ nhập nào

Lựa chọn phiếu nhập để xuất kho, nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 10/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger