1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Dược phẩm
 5. Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

Trên AMIS Kế toán, việc mua hàng nhập khẩu hạch toán theo ngoại tệ được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu bằng ngoại tệ

Thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp:

 • Mua hàng nhập khẩu nhập kho
 • Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Ví dụ:  Với mua hàng nhập khẩu nhập kho

 • B1: Thêm chứng từ mua dịch vụ để hạch toán các khoản phí mua hàng

 • Trên phân hệ Mua hàng, chọn thêm Chứng từ mua hàng hóa:

 • Tại tab Phí trước hải quan, thực hiện phân bổ phí trước hải quan đã được khai báo ở bước 1:
  • Nhấn Chọn chứng từ CP:

  • Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan cần phân bổ vào giá trị hàng nhập khẩu.
  • Nhập lại số tiền được phân bổ nếu chứng từ chi phí trước hải quan được sử dụng để phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng khác nhau.
   • Cột Số phân bổ lần này phản ánh số tiền phân bổ theo nguyên tệ (áp dụng với phí trước hải quan phát sinh bằng ngoại tệ)
   • Cột Số phân bổ lần này QĐ phản ảnh số tiền phân được quy đổi ra đồng tiền hạch toán.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Chọn phương thức phân bổ
 • Nhấn Phân bổ.

 • Tùy theo phương thức phân bổ được chọn mà chương trình sẽ tự động điền tỷ lệ phân bổ tương ứng với từng dòng mã hàng:

 • Nhấn Đồng ý: Chương trình sẽ tự động phân bổ phí trước hải quan bằng ngoại tệ và phí trước hải quan bằng tiền hạch toán vào giá trị hàng nhập khẩu, đồng thời cập nhật giá trị tương ứng vào cột Phí trước HQ bằng ngoại tệ, cột Phí trước HQ bằng tiền hạch toán trên tab Thuế và cột Phí trước hải quan trên tab Hàng tiền.

2. Xem báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp theo ngoại tệ
 • Tại phân hệ Mua hàng\Báo cáo\Lựa chọn báo cáo cần xem trên danh sách báo cáo.

 • Thiết lập tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 10/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger