Quản lý doanh thu theo từng phòng vé

Việc quản lý doanh thu theo từng phòng vé được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo các phòng
  • Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức, chọn thêm:

  • Khai báo thông tin về phòng bán vé:

2. Khai báo nhân viên bán
  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.

  • Khai báo thông tin về nhân viên bán vé thuộc vào từng phòng bán vé:

3. Ghi nhận doanh số bán hàng cho từng nhân viên bán
  • Vào phân hệ Bán hàng, chọn chứng từ bán hàng:

  • Khai báo hoá đơn bán hàng. => Tại mục Nhân viên bán hàng, chọn thông tin nhân viên bán vé tương ứng:

4. Xem báo cáo bán hàng theo từng phòng
  • Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, hoặc vào Báo cáo, chọn nhóm báo cáo Bán hàng, chọn báo cáo Tổng hợp bán hàng theo đơn vị kinh doanh:

  • Khai báo các tham số báo cáo, nhấn Xem báo cáo:

  • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

 

 

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger