Quản lý doanh thu theo từng phòng vé

Việc quản lý doanh thu theo từng phòng vé được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo các phòng
 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục
 • Chọn danh mục Cơ cấu tổ chức, nhấn thêm:

 • Khai báo thông tin về phòng bán vé:

2. Khai báo nhân viên bán
 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Đối tượng\Nhân viên.

 • Khai báo thông tin về nhân viên bán vé thuộc vào từng phòng bán vé:

3. Ghi nhận doanh số bán hàng cho từng nhân viên bán
 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng
 • Nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng

 • Khai báo các thông tin trên chứng từ bán hàng
 • Tại mục Nhân viên bán hàng, chọn thông tin nhân viên bán vé tương ứng:

4. Xem báo cáo bán hàng theo từng phòng
 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, hoặc vào Báo cáo, chọn nhóm báo cáo Bán hàng, chọn báo cáo Tổng hợp bán hàng theo đơn vị kinh doanh:

 • Khai báo các tham số báo cáo, nhấn Xem báo cáo:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

 

 

Cập nhật 22/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay