1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Vận tải
  5. Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển

Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển

Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng vận chuyển được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo phương tiện vận chuyển công trình
  • Vào danh mục công trình, chọn thêm. Khai báo thông tin phương tiện khi thêm công trình:

2. Ghi nhận chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển
  • Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh liên quan đến phương tiện vận chuyển có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Tiền mặt, Tiền gửi. => Ví dụ: trên phân hệ Tiền mặt:

3. Ghi nhận doanh thu theo phương tiện vận chuyển

Khai báo chứng từ bán hàng => tại cột Công trình/Vụ việc: chọn phương tiện vận chuyển tương ứng:

4. Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo phương tiện vận chuyển
  • Vào phân hệ Giá thành, tab Báo cáo, chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình:

  • Khai báo các tham số báo cáo:

  • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 06/05/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay