1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Vận tải
 5. Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe

Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe

Việc quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Chi tạm ứng cho lái xe, phụ xe
 • Việc chi tạm ứng cho lái xe, phụ xe có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng => Ví dụ trên phân hệ Tiền mặt:
  Chọn Chi khác.
 • Khai báo các thông tin của phiếu chi => tại cột Đối tượng: chọn lái xe, phụ xe tạm ứng:

2. Quyết toán tạm ứng cho lái xe, phụ xe
 • Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Quyết toán tạm ứng tại tab Quy trình:

 • Khai báo chứng từ quyết toán tạm ứng => Tại cột Nhân viên: chọn lái xe, phụ xe quyết toán tạm ứng:

3. Thu hoàn ứng, chi bổ sung cho lái xe, phụ xe
 • Việc thu hoàn ứng hoặc chi bổ sung cho lái xe, phụ xe có thể được thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi => Ví dụ trên phân hệ Tiền mặt:
 • Thu hoàn ứng của lái xe, phụ xe:

 • Chi bổ sung cho lái xe, phụ xe:

4. Xem báo cáo Quản công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe
 • Vào phân hệ Tổng hợp, tab Báo cáo, chọn báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên:

 • Khai báo các tham số báo cáo, nhấn Xem báo cáo:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

 

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger