1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Vận tải
 5. Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe

Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe

Việc quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Chi tạm ứng cho lái xe, phụ xe
 • Việc chi tạm ứng cho lái xe, phụ xe có thể được thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi
 • Ví dụ trên phân hệ Tiền mặt: Tại tab Thu, chi tiền, chọn Chi tiền
 • Chọn lý do cho là Chi khác.
 • Khai báo các thông tin của phiếu chi => tại cột Đối tượng: chọn lái xe, phụ xe tạm ứng:

 • Nhấn Cất.
2. Quyết toán tạm ứng cho lái xe, phụ xe
 • Vào phân hệ Tổng hợp, tab Quy trình, chọn Quyết toán tạm ứng:

 • Khai báo chứng từ quyết toán tạm ứng => Tại cột Nhân viên: chọn lái xe, phụ xe quyết toán tạm ứng:

3. Thu hoàn ứng, chi bổ sung cho lái xe, phụ xe
 • Việc thu hoàn ứng hoặc chi bổ sung cho lái xe, phụ xe có thể được thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi
 • Ví dụ trên phân hệ Tiền mặt: Tại tab Thu, chi tiền, chọn Chi tiền
 • Trường hợp cần thu hồi lại tiền tạm ứng thừa của nhân viên thì chọn lý do trên phiếu chi là Thu hoàn ứng nhân viên.
 • Khai báo các thông tin của phiếu thu và nhấn Cất.

 • Trường hợp chi tạm ứng thiếu cần chi bổ sung thì lựa chọn lý do trên phiếu chi là Tạm ứng cho nhân viên
 • Khai báo các thông tin của phiếu thu và nhấn Cất

4. Xem báo cáo Quản công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe
 • Vào phân hệ Tổng hợp, tab Báo cáo, chọn báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên:

 • Khai báo các tham số báo cáo, nhấn Xem báo cáo:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

 

Cập nhật 22/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay