1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Vận tải
 5. Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển

Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển

Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng vận chuyển được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo hợp đồng vận chuyển
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Hợp đồng bán, chọn chức năng Thêm hợp đồng bán.

 • Khai báo thông tin hợp đồng:

2. Ghi nhận doanh thu theo hợp đồng vận chuyển
 • Khai báo chứng từ bán hàng. => Tại cột Hợp đồng, chọn hợp đồng vận chuyển tương ứng.

3. Ghi nhận chi phí thực hiện hợp đồng vận chuyển
 • Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện Hợp đồng vận chuyển có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàngTổng hợp, Tiền mặt, Tiền gửi. => Ví dụ: trên phân hệ Tiền mặt:
 • Chọn phiếu chi
 • Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. => Tại cột Hợp đồng, chọn hợp đồng vận chuyển tương ứng

4. Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo hợp đồng
 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, (hoặc vào Báo cáo, chọn nhóm báo cáo Bán hàng), chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng:

 • Thiết lập tham số báo cáo, nhấn Xem báo cáo:
 • Giao diện báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng hiển thị như sau:

Cập nhật 06/05/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay