1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Vận tải
 5. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Việc thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập các khoản mục chi phí là tiền xăng, phí cầu đường,...
 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục:

 • Tại mục Chi phí chọn Khoản mục chi phí, nhấn Thêm.

 • Khai báo khoản mục chi phí là tiền xăng/phí cầu đường,..

 • Nhấn Cất.
2. Ghi nhận các khoản chi phí tiền xăng, phí cầu đường,...phát sinh

Việc ghi nhận các khoản chi có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi hoặc Tổng hợp. Ví dụ trên phân hệ Tiền mặt:

 • Trên phân hệ Tiền mặt, vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm phiếu chi\Chi khác)
 • Khai báo chứng từ chi tiền:
  • Tại cột Khoản mục chi phí: chọn khoản mục chi phí tương ứng.
  • Tại cột Đơn vị: chọn đơn vị có phát sinh khoản mục chi phí.

 • Nhấn Cất.
3. Xem báo cáo thống kê theo khoản mục chi phí
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo\Báo cáo chi phí, lãi lỗ, chọn báo cáo Báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí.

 • Thiết lập tham số báo cáo:

 • Nhấn Xem báo cáo:

Cập nhật 23/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay