5. Vận tải

Tải phim hướng dẫn chi tiết tại đây.

  1. Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyến
  2. Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện
  3. Quản lý doanh thu theo từng phòng vé
  4. Quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe
  5. Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển
  6. Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển
  7. Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe
  8. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Cập nhật 06/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay