9. Logistics

Tải phim hướng dẫn chi tiết tại đây.

  1. Quản công nợ, doanh thu, chi phí theo từng hợp đồng, gói dịch vụ,…

  2. Quản chi phí phát sinh theo từng khoản mục

  3. Quản thu hộ, chi hộ khách hàng

  4. Bán hàng theo nhân viên

  5. Quản công nợ tạm ứng của nhân viên

  6. Hạch toán đa ngoại tệ tự động xử chênh lệch tỷ giá

Cập nhật 06/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay