6. Du lịch

Tải phim hướng dẫn chi tiết tại đây.

  1. Tính giá thành của từng hợp đồng du lịch
  2. Quản lý báo giá theo từng khách hàng
  3. Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại
  4. Quản lý tiền ứng trước (tiền đặt cọc) của khách hàng
  5. Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng
  6. Quản lý tạm ứng của nhân viên theo hợp đồng
  7. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí
  8. Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo hợp đồng du lịch

Cập nhật 06/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay