1. Trang chủ
  2. không xóa được khách hàng
icon messenger