1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Du lịch
  5. Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo hợp đồng du lịch

Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo hợp đồng du lịch

Việc thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí được thực hiện thông qua các nội dung sau:

  • Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo\chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, Chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng, …).

  • Thiết lập tham số báo cáo. Chọn hợp đồng cần xem lãi lỗ:

  • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger