1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Du lịch
 5. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Việc thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập các khoản mục chi phí:
 • Khai báo khoản mục chi phí là tiền vé tham quan, tiền phòng, tiền ăn, quà tặng,…

2. Ghi nhận các khoản chi phí tiền vé tham quan, tiền phòng, tiền ăn, quà tặng… phát sinh:
 • Việc ghi nhận các khoản chi có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt, Ngân hàng, Mua hàng, Tổng hợp.
 • Ví dụ trên phân hệ Tiền mặt: Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền\Thêm chi tiền.
  • Chọn lý do chi tương ứng: Chi mua ngoài có hóa đơn, Chi khác,…
  • Tại cột Khoản mục chi phí: chọn khoản mục chi phí tương ứng.

3. Xem báo cáo thống kê theo khoản mục chi:
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo, chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí, Chi tiết phát sinh tài khoản theo khoản mục chi phí,…)

 • Thiết lập tham số báo cáo. Tại tiêu chí khoản mục CP, chọn khoản mục chi phí cần xem.

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

 

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger