1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Du lịch
 5. Quản lý tạm ứng của nhân viên theo hợp đồng

Quản lý tạm ứng của nhân viên theo hợp đồng

Việc quản lý tạm ứng của nhân viên được thực hiện trên phần mềm thông qua các nội dung sau:

1. Ghi nhận tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng:
 • Việc ghi nhận tạm ứng nhân viên có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi.
 • Ví dụ trên phân hệ Tiền mặt: Vào Quy trình\Chọn Chi tiền:

 • Chọn lý do chi là Tạm ứng cho nhân viên.
 • Chọn Nhân viên tạm ứng.
 • Chọn Hợp đồng tạm ứng tương ứng.

 • Sau khi nhân viên đi công tác về thực hiện Quyết toán tạm ứng cho nhân viên:
 • Vào phân hệ Tổng hợp\Quy trình\Quyết toán tạm ứng:

 • Nếu quyết toán theo từng lần tạm ứng thì tích vào Quyết toán cho từng lần tạm ứng, nếu không quan tâm đến quyết toán cho phiếu chi nào thì không tích.
 • Sau đó chọn Nhân viên, Phiếu chi cho lần quyết toán tạm ứng và nhập số Quyết toán lần này nếu quyết toán nhiều lần cho phiếu chi đó.

 • Sau khi nhấn đồng ý trên giao diện chọn phiếu chi tạm ứng:
 • Người dùng nhập Số tiền quyết toán. Phần mềm sẽ tự động tính ra số tiền thừa thiếu so với số tiền tạm ứng.

Lưu ý: Để quản lý tạm ứng nhân viên theo hợp đồng thì người dùng phải điền hợp đồng tương ứng

 • Sau khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng, người dùng có thể lập phiếu thu tiền tạm ứng thừa hoặc lập chứng từ phiếu chi tiền tạm ứng thiếu:

6.2. Xem báo cáo tình hình tạm ứng, thanh toán của nhân viên:
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo\ chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp công nợ nhân viên theo hợp đồng, Tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo chứng từ,…).

 • Thiết lập tham số báo cáo. Chọn Nhân viên Hợp đồng cần xem công nợ.

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger