1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Du lịch
 5. Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng

Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng

1. Khai báo công nợ phải thu khách hàng đầu kỳ chi tiết theo hợp đồng (nếu có):
 • Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu\Công nợ khách hàng:

 • Khai báo công nợ phải thu của từng khách hàng đầu kỳ chi tiết theo từng hợp đồng du lịch:

2. Ghi nhận công nợ phải thu theo hợp đồng du lịch:
 • Hạch toán doanh thu, công nợ khi bán hàng.
 • Chọn hợp đồng tương ứng.

3. Ghi nhận thu tiền khách hàng theo từng hợp đồng:
 • Việc ghi nhận thu tiền khách hàng theo từng hợp đồng có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi.
 • Ví dụ thực hiện trên phân hệ Tiền gửi: Vào Quy trình\Thu tiền khách hàng theo hóa đơn, chọn khách hàng chứng từ công nợ:

 • Trên chứng từ thu tiền, chọn thông tin hợp đồng tương ứng:

4. Xem báo cáo công nợ phải thu theo hợp đồng:
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo, chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng bán, Chi tiết công nợ phải thu theo hợp đồng bán…).

 • Thiết lập tham số báo cáo. Chọn khách hàng hợp đồng cần xem công nợ:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger