1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Du lịch
 5. Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại

Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại

Việc quản lý tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng khuyến mại được thực hiện thông qua các nội dung sau:

3.1. Thiết lập kho quản lý hàng khuyến mại:
 • Vào Tính năng mở rộng/Tất cả danh mục/Kho nhấn Thêm.
 • Khai báo kho quản lý hàng khuyến mại.

3.2. Khai báo vật tư, hàng hoá:
 • Vào Tính năng mở rộng/Tất cả danh mục/Vật tư hàng hóa nhấn Thêm.
 • Lựa chọn tính chất của vật tư, hàng hóa.

 • Khai báo các thông tin về vật tư, hàng hóa và chọn kho của vật tư, hàng hóa:

3.3. Nhập kho hàng nhận về để khuyến mại:
 • Ghi nhận Nhập kho hàng nhận về để khuyến mại có thể thực hiện trên phân hệ Mua hàng, Kho.
 • Vào phân hệ Mua hàng\ tab Mua hàng\ Nhấn Thêm (Lưu ý: Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng nhập kho):

 • Thực hiện Lập các chứng từ nhập kho vật tư, hàng hóa khuyến mại và chọn kho tương ứng:

3.4. Ghi nhận hàng được khuyến mại khi bán:
 • Ghi nhận hàng được khuyến mại khi bán có thể thực hiện trên phân hệ Bán hàng, Kho
 • Vào phân hệ Bán hàng\ tab Bán hàng\ Nhấn Thêm:

 • Thực hiện Lập các chứng từ xuất kho bán hàng.
 • Tích chọn kiêm phiếu xuất kho trên chứng từ bán hàng:
 • Tích chọn cột Hàng khuyến mại đối với những mặt hàng được khuyến mại.

3.5. Xem báo cáo tồn kho hàng khuyến mại:
 • Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo, chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp tồn kho, Sổ chi tiết vật tư hàng hoá,…).

 • Thiết lập tham số báo cáo. Tại tiêu chí Kho, chọn kho hàng khuyến mại.

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger