1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 6. Khác
 4. Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ

Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ

Mục lục

1. Thêm logo công ty trên chứng từ và căn chỉnh độ rộng của thông tin công ty
1.1. Thêm logo công ty 
1.2. Thêm thông tin công ty (Ví dụ: MST, Số điện thoại, email,…)
1.3.Sửa thông tin người ký
2. Sửa chứng từ theo nội dung
2.1. Thay đổi tiêu đề thông tin hiển thị trên chứng từ
2.2. Thay đổi vị trí thông tin hiển thị trên chứng từ
2.3. Xóa dòng thông tin hiển thị trên chứng từ
2.4. Thêm trường dữ liệu có sẵn trên hệ thống
2.5. Thêm dòng diễn giải
2.6. Thêm trường mở rộng
2.7. Thêm trường dữ liệu cần tính toán công thức
2.8. Thêm cột nội dung chi tiết
2.9. Xóa cột nội dung chi tiết
2.10. Thêm ô tổng cộng cho cột thông tin
3. Sửa chứng từ theo thiết kế

Xem phim hướng dẫn

1.Mục đích

Cải tiến sửa mẫu chứng từ để đáp ứng nhu cầu mẫu chứng từ của doanh nghiệp.

2.Cách thực hiện trên chương trình

2.1. Hướng dẫn sửa mẫu: Thêm logo công ty trên chứng từ và căn chỉnh độ rộng của thông tin công ty

 • Thêm logo công ty 

 • Thêm thông tin công ty (Ví du: MST, Số điện thoại, email,…)

 • Sửa thông tin người ký

2.2. Hướng dẫn chỉnh sửa các thông tin chi tiết trên chứng từ

Sửa mẫu chứng từ theo Nội dung

  • Thay đổi tiêu đề thông tin hiển thị trên chứng từ

Lưu ý: Để chọn cùng lúc nhiều thông tin và thực hiện căn chỉnh, nhấn phím Cltr+chuột trái.

  • Thay đổi vị trí thông tin hiển thị trên chứng từ

  • Xóa dòng thông tin hiển thị trên chứng từ

 • Để thêm các nội dung thông tin trên chứng từ thực hiện như sau:
  • Trường hợp 1: Thêm trường dữ liệu có sẵn trên hệ thống

  • Trường hợp 2: Thêm dòng diễn giải

  • Trường hợp 3: Thêm trường mở rộng

  • Trường hợp 4: Thêm trường dữ liệu cần tính toán công thức
   • Ví dụ thiết lập công thức: Số còn phải trả = Tổng tiền thanh toán đã quy đổi + Công nợ cũ – Số tiền đã trả thì thực hiện sửa mẫu như sau:
  • Thêm cột nội dung chi tiết

  • Xóa cột nội dung chi tiết

  • Thêm ô tổng cộng cho cột thông tin

Sửa mẫu chứng từ theo Thiết kế

  • Chọn hình nền có sẵn hoặc tải hình từ máy tính của anh/chị:
  • Căn chỉnh vị trí và độ nét của chứng từ theo mong muốn:

  • Chọn màu chữ cho chứng từ theo mong muốn:

  • Chọn font chữ được in lên chứng từ:

  • Tùy chỉnh căn lề cho chứng từ:

  • Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn Cất để lưu lại thông tin cho chứng từ.

Xem thêm:

Tùy chỉnh mẫu Chứng từ, Báo cáo có sẵn trên phần mềm

Làm thế nào để Số lượng cột Thực nhập ở Phiếu nhập kho (mẫu số 01 – VT) có số liệu mà không phải viết tay?

Làm thế nào để Số lượng cột Thực xuất ở Phiếu xuất kho (mẫu số 02 – VT) có số liệu mà không phải viết tay?

Làm thế nào để không hiện số liệu cột đơn giá, thành tiền trên phiếu xuất kho bán hàng?

 

Cập nhật 07/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay