1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?

Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật số dư cuối năm trước sang đầu năm sau.
=> Áp dụng trong trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, Kế toán có chỉnh sửa lại dữ liệu năm trước làm thay đổi số dư cuối kỳ, vì vậy cần cập nhật lại số dư cuối kỳ chuẩn của dữ liệu năm trước thành số dư đầu kỳ của dữ liệu hiện tại.

2. Cách thực hiện

Trường hợp 1: Nếu chỉ sai số dư của 1 số tài khoản theo dõi tổng tiền. Ví dụ TK 1111, 133, 3331, 421…

Giải pháp: Thực hiện sửa lại số dư đúng theo hướng dẫn tại đây 

Trường hợp 2: Nếu sai số dư của nhiều tài khoản tổng hợp và chi tiết, mất nhiều thời gian sửa thủ công

Giải pháp:

Bước 1: Thực hiện tạo dữ liệu từ năm trước để tạo ra dữ liệu có số dư đúng từ dữ liệu cũ tại đây

Bước 2: Thực hiện cập nhật lại số dư đúng theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Khi chọn lấy số dư ban đầu, nếu dữ liệu số dư sai đang có số dư thì xóa đi trước khi lấy số dư từ dữ liệu đúng vào

3. Lưu ý

1. Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh: Sau khi nhập khẩu lại số dư, cần thực hiện Bảo trì dữ liệu, chương trình sẽ cảnh báo các chứng từ xuất kho không ghi sổ được do thiếu chứng từ đối trừ. Khi đó, cần mở từng chứng từ xuất kho để chọn lại chứng từ nhập tương ứng.
2. Nếu theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn: Vào sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn. Kiểm tra lại số liệu và đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng.
Cập nhật 15/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay